НачалоЗа насДокументация

Документация

OHSAS 18001-2007 / 15.08.2017
Изтегли / 0.34 MB
ISO 14001-2015 / 15.08.2017
Изтегли / 0.4 MB
ISO 9001-2015 / 15.08.2017
Изтегли / 0.4 MB
Информация по чл.116д от ЗООС / 31.07.2017
Изтегли / 0.65 MB
Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на инсталация за производство на полимер-модифициран битум - 1 брой” / 19.07.2017
Изтегли / 2.47 MB
Политика по здравословни и безопасни условия на труд / 18.05.2017
Изтегли / 0.38 MB
Политика по качеството и околна среда / 24.04.2017
Изтегли / 0.38 MB
Правилник за прилагане на ЗАДС / 03.04.2014
Изтегли / 2.42 MB
2012 - 2019 Всички права запазени