НачалоПродуктиБитумни хидроизолационни мембраниАсфалтлак /Битумен грунд на органична основа/

Асфалтлак /Битумен грунд на органична основа/

Битумен грунд произведен на база битум пластичен - БП 85/25 в комбинация с органични разтворители. Предназначен за първи грундиращ слой при полагане на хидроизолации, за лакиране на негрундирани или грундирани метални повърхности.

Предлага се в 18л; 11л; 5л разфасовки /метални/.

 

Технически изисквания и методи за изпитване 

Показатели Изисквания Методи на изпитване
1. Външен вид еднородна вискозна течност визуално съгласно т.2.1. на ФТС
2. Цвят черен визуално съгласно т.2.1. на ТС
3. Вискозитет по ВЗ-4 при 20 60 - 100 БДС EN ISO 2431
4. Съдържание на утайка, в %, не повече от 1,5 по т.2.2. на ФТС
5. Разливност, в степени, не по - малко от 6 БДС 14121-87

 

2012 - 2019 Всички права запазени