НачалоУслугиТранспорт

Транспорт

 Фирма ПОЛИСАН АД извършва специализиран лицензиран транспорт на горива и битуми в страната и чужбина. Разполага с над 30 цистерни за превоза им. Собствен танкер за превоз на течни горива. 

 Автомобилен транспорт

     - Автопарка на фирмата е оборудван с 4 броя автоцистерни и 2 броя полуремаркета цистерни за превоз на маркирани горива за отопление и корабно бункироване - газьол, дизел и тежко гориво. Автомобилите са оборудвани с глобална система за позициониране (GPS) и денонощно подлежат на митническо наблюдение. Съдовете за транспортиране са снабдени със средства за измерване и контрол, отговарящи на всички нормативни изисквания. Притежават сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти на територията на страната.

     - Транспортирането на котелно гориво и битум се извършва от 20 броя специализирани цистерни. За доставка на дизелово гориво и газьол фирмата разполага с 4 броя цистерни.

     - Притежаваме сертификат за контрол на качество ISO 9001 : 2008

    - Всички влекачи и цистерни са оборудвани с GPS контрол за собствени нужди и за сигурността на нашите клиенти. От съхранената база данни можете да получите информация за маршрута и движението на товара.

Корабен транспорт

    - Танкерът с инертна маса 1775 тона позволява превоз на тъмни нефтопродукти.

Железопътен транспорт

    - Производствената база е свързана с железопътната инфраструктура, позволявайки транспорт на горива чрез ЖП композиции.

2012 - 2019 Всички права запазени